info@bloglaps.com

Eren Can

BlogLaps | Teknoloji, Sinema, WordPress, HD Duvar Kağıtları

30 Ocak 2017 Pazartesi

C# Console Örnekleri

Yazar:   on Pinterest

C# Console Örnekleri


C# Console Application ile yapılmış basit örnekler. C# basit, modern, genel-amaçlı, nesneye yönelik programlama dili olarak tasarlanmıştır.
C# Console Hesap Makinesi
[php]
static void Main(string[] args)
     {
     baslangic:
       int sonsayi = 0;
       double toplam = 0;
       string isaret = "";      
       while (isaret!="=")
       {
         // işlemin istendiği
         if (isaret!="")
         {
           isarethata:
           Console.WriteLine("Lütfen Yapılacak Işlemi(+,-,/,*, Sonuc için =) Girip ENTER Tuşuna Basınız:");
           isaret = Console.ReadLine();
           if (isaret!="+" && isaret != "-" && isaret != "*" && isaret != "/" && isaret != "=")
           {
             Console.WriteLine("Hata! Sadece (+,-,/,*, Sonuc için =) komutlarını kullanabilirsiniz. ");
             goto isarethata;
           }
         }
       // sayının istendiği kısım 
       sayigirisihata:
         try
         {
          
           if (isaret!="=")
           {
         Console.WriteLine("Lütfen Işlem Yapılacak Sayıyı Girip ENTER Tuşuna Basınız:");
         sonsayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
           }        
         }
         catch (Exception)
         {
           Console.WriteLine("Lütfen Sadece Sayı Giriniz.");
           goto sayigirisihata;
         }
         // işlemin yapıldığı kısım
         switch (isaret)
         {
           case "+":toplam = toplam + sonsayi;break;
           case "-": toplam = toplam - sonsayi; break;
           case "*": toplam = toplam * sonsayi; break;
           case "/": toplam = toplam / sonsayi; break;
           case "=": Console.WriteLine("Sonucunuz = " + toplam.ToString()); break;
           case "": isaret = "a"; toplam = sonsayi; break;
         }        
       }
       // İşlem Sonucundan Sonra Programın Yenilemesi
       Console.WriteLine("Yeni Bir İşlem Yapmak Için 1 Çıkmak için 0 Yazınız.");
       if (Convert.ToInt32(Console.ReadLine())==1)
       {
         Console.Clear();
         goto baslangic;
       }
     }
[/php]
Klavyeden Girilen Metnin Kaç Kelimeden Oluştuğunu Bulan Console Application Örneği
[php]
string cumle;
Console.Write("Cumleyi Girin : ");
cumle = Console.ReadLine();
string[] kelimeler = cumle.Split(' ');
Console.WriteLine(kelimeler.Length);
[/php]
Girilecek Olan KDV Rakamına Göre Bilgisayar Parçasının Fiyatı Belirlenmektedir.
[php]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Bilgisayar Parçasının Adını Giriniz...:");
      string tip = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("KDV Oranını Yüzde Olarak Giriniz...:");
      int kdv = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Fiyatı Giriniz...:");
      int fiyat = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine();

      // Burada bulunan 1.88 dolar fiyatını göstermektedir...
      // Kdv rakamını kullanıcı girmektedir...
      double toplam = (fiyat * 1.88 * (kdv+100) )/100;
      Console.WriteLine("Toplam Ödeyeceğiniz "+tip+" Fiyatı = "+ toplam);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
[/php]
Ascii Kod Karşılığı
[php]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /*Console.Read(): Console sınıfının Read() metodu kullanıcının klavyeden giriş yapmasını sağlar tek karakter okur ve geriye tam sayı tipinde bir değer döndürür. Bu değer okunan karakterin ‘ascii’ kod karşılığıdır.*/
     int x;
     Console.Write("Bir karakter giriniz: ");
     x = Console.Read();
 
     Console.WriteLine("ASCII kod karşılığı : {0}", x);
     Console.ReadKey();
    }
  }
}
[/php]
Kullanıcının Girdiği 3 Sayıdan En Büyük Olanını Ekranda Gösteren Örnek
[php]
int s1, s2, s3;
      Console.Write("1. sayıyı girin : ");
      s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("2. sayıyı girin : ");
      s2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("3. sayıyı girin : ");
      s3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 
      if(s1>s2 && s1>s3)
      {
        Console.WriteLine("1. sayı en büyük");
      }
      else if (s2 > s1 && s2 > s3)
      {
        Console.WriteLine("2. sayı en büyük");
      }
      else if (s3 > s1 && s3 > s2)
      {
        Console.WriteLine("3. sayı en büyük");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Farklı sayılar girin");
      }
      Console.ReadKey();
[/php]
C# Console Uygumasında Kullanıcıdan Yaş Bilgisi İstenerek Eğer Yaşı 18 ve Daha Büyükse “Ehliyet Alabilirsiniz” Yazan Değilse Ehliyet Alamazsınız Diyerek Ehliyet Alabilmesi İçin Kaç Yılı Kaldığını Ekranda Gösteren Örnek
[php]
static void Main(string[] args)
    {
      int yas, fark;
      Console.Write("Yaşınızı giriniz : ");
      yas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      
      if (yas>=18)
      {
        Console.WriteLine("Ehliyet alabilirsiniz.");
      }
      else
      {
        fark = 18 - yas;
        Console.WriteLine("Ehliyet alamazsınız.{0} yıl daha beklemeniz gerekiyor.",fark);
      }
      Console.ReadKey();
    }
[/php]
Girilen 3 Sayının Ortalamasını Alan Program
[php]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
 
 
int x ;
int y ;
int z ;
int t ;
int b ;
 
Console.Write("1.sayıyı giriniz");
x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 
Console.Write("1.sayıyı giriniz");
y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 
Console.Write("1.sayıyı giriniz");
z = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 
t = x + y + z;
 
b = t / 3;
 
Console.Write("Sonuc = {0}", b);
 
Console.ReadKey();
}
}
}
[/php]
İki Sayı Dört İşlem
[php]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _2sayidortislem
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi1, sayi2; // Virgüllü işlem yapabilmek için Float türünde tanımlama yapmak lazımdır...

      Console.WriteLine("Sayıları Giriniz:");
      sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Toplama = " + Convert.ToString(sayi1 + sayi2));
      Console.WriteLine("Çıkartma = " + Convert.ToString(sayi1 - sayi2));
      Console.WriteLine("Çarpma = " + Convert.ToString(sayi1 * sayi2));
      Console.WriteLine("Bölme = " + Convert.ToString(sayi1 / sayi2));

      Console.ReadLine();
    }
  }
}
[/php]
8 Kolonlu Sayısal Loto Sayı Üretme Programı
[php]
int kolonSayisi;
Console.Write("Kolon sayısını giriniz >>>");
kolonSayisi = int.Parse(Console.ReadLine());
Random rnd = new Random();
int[] rastgelesayi = new int[6];
for (int j = 0; j < kolonSayisi; j++)
{
for (int i = 0; i < 6; i++)
{
rastgelesayi[i] = rnd.Next(1, 50);
}
Array.Sort(rastgelesayi);
for (int i = 0; i < 6; i++)
{
Console.Write(rastgelesayi[i] + " ");
}
 Console.WriteLine("\n");
}
 Console.ReadLine();

[/php]

Hiç yorum yok:
Yazı yorum

Hey, we've just launched a new custom color Blogger template. You'll like it - https://t.co/quGl87I2PZ
Haber Bültenimize Katılın